Tjänster | www.stockholmsventilation.se

Tjänster

Stockholm ventilation

Vi har lång erfarenhet och stor kompetens inom ventilation där vi skräddarsyr ett brett utbud av olika tjänster inom området. Till oss kan du vända dig om du är i behov av OVK besiktning projektering, analysering, optimering, kalkylering, dokumentering, installering, och demontering. När du kontaktar oss vill vi gärna veta mer om ditt projekt och dina önskemål. På så sätt kan vi se till att få ut ett kostnadsfri konsultation så att du kan planera åtgärderna optimalt vilket vi är kända för på kundmarknaden.

Vi hjälper er med allt som behöver fixas. Kontakta oss på vår kontakt sida ifall du behöver hjälp.

Installation av nya ventilationssystem är vi specialister på. Därför kan vi erbjuda en rad olika tjänster inom ventilation.

  • Byte av filter och tecknande av filteravtal
  • Mätning av luftflödet i bostaden och funktionskontroller vid behov
  • Rengöring av ventilationskanaler
  • Reparationer av självdragsventilation som blivit gammal
  • Kontroller av montage/mekanisk frånluft
  • Installation av ventilationsfläktar, takfläktar, kanalfläktar och frånluft
  • Installation av FTX med pålitlig och modern teknik
  • Utbyte eller reparation av äldre ventilationsfläktar
  • Energieffektivisering konsultation

System och lösningar på ett dåligt inomhusklimat även så kallat ”sjukt hus” är någon av följande exempel.

Mekanisk frånluft antingen via en takfläkt som monteras antingen via tak eller skorsten, takfläkt eller kanalfläkt via vind eller huset. FTX system som förser sovrum, allrum med återvunnen tilluft samtidigt som den beviljar våtutrymmen med frånluft. Självdrag kan man komplettera med pax fläktar och tilluftsventiler vilket är ett måste då fukt vanligtvis uppstår i befintliga badrum.

Montage och rengöring av ventilation

För att du ska må bra och trivas i din bostad eller på din arbetsplats är det viktigt att ventilationen är i toppskick. Lundgrens vent-håltagning AB ser till att installera och montera alla olika typer av ventilationsanläggningar som marknaden erbjuder.

Bakom oss har vi en rad av nöjda företagskunder, privatpersoner och fastighetsägare, som har använt sig av våra tjänster för en högre livskvalitet och bättre vardag samt ekonomi. Om din ventilation fungerar som den ska kommer den att se till att allt från lukter, till skadliga gaser och matos avlägsnas, samtidigt som den förebygger och minimerar risken för rötskador och mögel, något som kan uppstå om inomhusluften är alldeles för fuktig och inte cirkulerar som den ska.

Regler för att kontrollera din ventilation inför OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) besiktning är:

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader.

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall

byggnader. typ av ventilationssystem.             Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra
liknande.                                                                     3 år
Oavsett typ av ventilationssystem.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt

personalutrymmen och kontor i
industribyggnader 
och liknande.                      3 år
FT-, FTX-ventilation

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt
personalutrymmen och kontor i
industribyggnader                                                  6 år
och liknande. S-, F-, FX-ventilation

En- och tvåbostadshus med                        Endast en första installationsbesiktning
                                                                                 Ingen återkommande besiktning
FX-, FT-, FTX- ventilation.

S-ventilation = självdragsventilation.

F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena
är fläktstyrda.

FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och
tilluftsflödena är fläktstyrda.

FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.

FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Odörer är inte alltid mögel som luktar illa, därför är den OKV besiktning så viktig det kan vara olika ämnen som avger lukter. Några vanliga orsaker till att lukter uppstår det kan vara mögel mikrobiell påväxt, träskyddsmedel som består av kemikalier kan finnas som till exempel syllen, balkar, reglar blindbottenskivor, brädor och stöttor. Bakterien geosmin är en jordbakterie som luktar extremt mycket, det brukar sätta sig i kläderna. Kemikalier som läckt ut under årens lopp kan också ge upphov till dålig lukt. Det även vara läckande avlopp, djururin är inte ovanligt att katter och grävlingar med mera kommer in i krypgrunder och urinerar då uppstår en unken doft. Skadedjur likt råttor och möss är vanliga besökare i krypgrunder som också uträttar sina behov, därför är OKV besiktning väldigt.

Håltagning för ett smidigare projekt

Ska det monteras ventilation där ingen ventilation finns i dagsläget? Då kan det först bli tal om håltagning i till exempel på träväggar. Vår kunskap och erfarenhet gör att vi har verktygen och kompetensen som krävs för att göra hål i många olika material. Det kan vara allt från håltagning i betong och sten, men också håltagning i armerad betong och tegel. Här använder vi oss av starka och moderna maskiner som gör att arbetet går snabbt och att resultatet blir bra. Vill du vetaq mer om oss? Klicka här för att få djupare förstålse om vilka vi är.

Kontakta oss för kostnadsfri offert!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

(Lämna tom)